GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Sjuksköterskors erfarenheter av att främja fysisk aktivitet till individer med psykisk sjukdom - en litteraturöversikt


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69783

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69783_1.pdf361KbAdobe PDF
View/Open
Title: Sjuksköterskors erfarenheter av att främja fysisk aktivitet till individer med psykisk sjukdom - en litteraturöversikt
Other Titles: Nurses' experiences of promoting physical activity to individuals with mental illness - a literature review
Authors: Ebba, Sjögren
Amelie, Strandh
Issue Date: 13-Oct-2021
Degree: Student essay
Keywords: sjuksköterska
fysisk aktivitet
psykisk sjukdom
erfarenheter
Abstract: Bakgrund: Psykisk sjukdom innefattar flera sjukdomstillstånd av mer allvarlig art. Patienter med psykisk sjukdom har en ökad risk av förtida död i samband med metabola sjukdomar, biverkningar av läkemedel och en förhöjd risk för suicid. Forskning tyder på att fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd bidrar med positiva effekter på människors mentala hälsa. I sjuksköterskans profession ingår det att arbeta hälsofrämjande och att inta ett personcentrerat förhållningssätt för att bedriva en ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69783
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011