GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Masteruppsatser (IPS) >

Individen i fokus En studie om att synliggöra individanpassningsstrategier inom kommunala vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69773

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69773_1.pdf1140KbAdobe PDF
View/Open
Title: Individen i fokus En studie om att synliggöra individanpassningsstrategier inom kommunala vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser
Authors: Thorson, Pirjo
Issue Date: 8-Oct-2021
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Master
HT21 IPS PDA162
Keywords: andragogik
differentierad undervisning
onlineundervisning
praktikarkitekturer
praktisk filosofi
ariationsteoretisk undervisning
vuxenutbildning
Abstract: Syfte:Studiens syfte är att synliggöra lärares individanpassningsstrategier och att utröna möjligheter och svårigheter för individanpassning i vuxenutbildningens teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Studien ingår i skolans utvecklingsarbete med målet att införa ett kollegialt utbyte av strategier för individanpassning genom lektionsbesök och reflekterande samtal. Teori:Studiens kvalitativa fakta analyseras utifrån teorin om praktikarkitekturer med mål... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69773
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011