GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Masteruppsatser (IPKL) >

Den jämställda, icke-diskriminerade förskolan och dess pedagogiska ledare En kvalitativ intervjustudie om rektorers tal om och konstruktioner av arbete med jämställdhet och likabehandling i förskolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69695

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69695_1.pdf640KbAdobe PDF
View/Open
Title: Den jämställda, icke-diskriminerade förskolan och dess pedagogiska ledare En kvalitativ intervjustudie om rektorers tal om och konstruktioner av arbete med jämställdhet och likabehandling i förskolan
Authors: Strand, Matilda
Issue Date: 23-Sep-2021
Degree: Student essay
Keywords: arbete med jämställdhet
Likabehandling
plan mot diskriminering och kränkande behandling
Förskola
Abstract: Syfte: Syftet med föreliggande studie är att granska rektorers tal om och konstruktioner av jämställdhet och likabehandling, det utförda praktiska arbetet samt vilka likheter och skillnader som blev synliga i dessa utsagor för att få syn på återkommande representationer av problem. Teori: Det teoretiska ramverk som omgärdar studiens är feministisk poststrukturalism, intersektionalitet och diskursanalys med fokus på makt och språket som handlande verktyg. Metod: Studien en kvalitativ intervjust... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69695
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPKL)

 

 

© Göteborgs universitet 2011