GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

DUBBELT UPPDRAG - MELLAN TVÅNG OCH RELATION - En kvalitativ studie om hur behandlingspedagoger på SiS ungdomshem upplever sin yrkesroll


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69658

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69658_1.pdf376KbAdobe PDF
View/Open
Title: DUBBELT UPPDRAG - MELLAN TVÅNG OCH RELATION - En kvalitativ studie om hur behandlingspedagoger på SiS ungdomshem upplever sin yrkesroll
Authors: Alm, Frida
Barksten, Lina
Issue Date: 17-Sep-2021
Degree: Student essay
Keywords: behandlingspedagoger
relationer
befogenheter
makt
allians
Abstract: Syftet med studien var att undersöka den dubbla roll som behandlingspedagoger som arbetar inom Statens institutionsstyrelse (SiS) har och vilka strategier de har för att hantera den. Med dubbel roll menar vi att samtidigt som behandlingspedagogerna skall arbeta behandlande och stödjande och ha goda relationer med ungdomarna, också har särskilda befogenheter de ibland behöver använda gentemot ungdomarna. Vi använde oss av kvalitativ metod och genomförde intervjuer med fem behandlingspedagoger som... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69658
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011