GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Detaljhandelns lokalisering av centrallager - studie av gemensamma grundtankar och vilka lokaliseringsfaktorer som är betydelsefulla


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69657

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69657_1.pdf3061KbAdobe PDF
View/Open
Title: Detaljhandelns lokalisering av centrallager - studie av gemensamma grundtankar och vilka lokaliseringsfaktorer som är betydelsefulla
Authors: Andreasson, Yvonne
Issue Date: 17-Sep-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Ekonomisk geografi
21:01
Keywords: detaljhandel
centrallager
lokalisering
lokaliseringsfaktorer
Abstract: Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns någon gemensam grundtanke i den geografiska, fysiska platsen för valet av lokalisering av detaljhandelns centrallager. Detta görs genom att undersöka vilka lokaliseringsfaktorer som är betydelsefulla. Studien har inhämtat empiriskt material från 11 detaljhandelsföretag, varav 9 är intervjuade, för de övriga 2 är informationen hämtad utifrån dokumentstudier. Därtill genomfördes intervjuer med en högre uppsatt branschchef. Teorin behandlar d... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69657
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011