GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

“Skyll inte på mig, det var AI-systemet” - En analys huruvida AI-teknikens komplexa egenskaper försvårar tillämpningen av svensk skadeståndsrättslig reglering när AI orsakar sakskador i utomobligatoriska förhållanden


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69656

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69656_1.pdfStudent Essay1001KbAdobe PDF
View/Open
Title: “Skyll inte på mig, det var AI-systemet” - En analys huruvida AI-teknikens komplexa egenskaper försvårar tillämpningen av svensk skadeståndsrättslig reglering när AI orsakar sakskador i utomobligatoriska förhållanden
Authors: Svantesson, Moa
Issue Date: 17-Sep-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2021:169
Keywords: AI
Skadeståndsrätt
EU-rätt
Abstract: Artificiell intelligens (AI) förutspås revolutionera stora delar av samhället. Redan idag diagnostiserar AI-system patienter bättre än läkare och förutspås lösa några av mänsklighetens mest omfattande problem såsom att förhindra klimatförändringar och bota kroniska sjukdomar. Teknisk innovation får dock aldrig prioriteras över rättssäkerhet. Det finns idag ingen lagstiftning som är utformad för att reglera AI. Således har rättslig reglering för AI på senare tid varit en ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69656
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011