GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Digitaliseringens direkta och indirekta effekt på styrning - En kvalitativ studie av hur digitaliseringen påverkat styrningen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69645

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69645_1.pdfbachelor thesis770KbAdobe PDF
View/Open
Title: Digitaliseringens direkta och indirekta effekt på styrning - En kvalitativ studie av hur digitaliseringen påverkat styrningen
Authors: Nilsson, Carl
Olsson, David
Issue Date: 16-Sep-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Redovisning
20/21:35
Abstract: Bakgrund och problem: Digitaliseringen har på ett revolutionärt sätt utvecklat samhället och påverkar idag alla delar av samhället. En förändring som blir särskilt tydlig bland företag, där konkurrenskraften i stort sett beror på förmågan att anpassa sig till nya teknologier. En anpassning som är direkt nödvändig att ta del av, samtidigt som det medfört ett nytt sätt att styra bolag. Syfte: Att beskriva hur digitaliseringen påverkat styrningen av bolag. Vidare är även syftet att beskriva hu... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69645
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011