GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Revisorns oberoende - Gränsdragningsproblematik kring revisorns oberoende och dess påverkan på yrkesrollen.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69586

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69586_1.pdfbachelor thesis897KbAdobe PDF
View/Open
Title: Revisorns oberoende - Gränsdragningsproblematik kring revisorns oberoende och dess påverkan på yrkesrollen.
Authors: Hanna, Sandy
Karatas, Hulya
Issue Date: 10-Sep-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Redovisning
20/21:32
Keywords: Revisorns oberoende
oberoendehot
gränsdragningsproblematik
analysmodellen
revisorsrotationen
reglering och yrkesetik
Abstract: Bakgrund och problem: Revisorns huvudsakliga uppgift är granskning. Granskningen är en viktigt grund för att skapa tillit för externa intressenter och därmed krävs det att revisorerna granskas och kontrolleras för att säkerställa att denne är oberoende. Det finns inte alltid en tydlig gräns för vad som anses vara oberoende och problematiken ligger i huruvida tydlig denna gränsdragning är. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur svenska auktoriserade revisorer upplever oberoendet och... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69586
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011