Show simple item record

dc.contributor.authorEkenheim Johansson, Ceciliasv
dc.date.accessioned2021-09-08T12:06:37Z
dc.date.available2021-09-08T12:06:37Z
dc.date.issued2021sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/69558
dc.description.abstractFöreliggande studie syftar till att undersöka de didaktiska val brasslärare verksamma i kulturskolan gör i instrumentalundervisning, samt om dessa val skiljer sig beroende på om det är individuell undervisning eller gruppundervisning. Problemformuleringen grundar sig i Kulturskoleutredningens förslag att gruppundervisning bör vara normen i kulturskolan. Föreliggande studie använde sig av kvalitativa intervjuer med fem brasslärare för att besvara frågeställningarna. Dessa intervjuer har analyserats utifrån det teoretiska perspektivet didaktisk teori. Resultatet redogör för hur lärarna arbetar med instrumentalundervisning. En central slutsats från resultatet är att lärarna berättar hur undervisningsformen kan påverka deras undervisningspraktik i vissa delar av undervisningen, som hur de lär ut någonting. Medan när lärarna talar om vad de lär ut, exempelvis deras undervisningsmaterial är inte skillnaderna särskilt stora oavsett undervisningsform. Resultatkapitlet har kategoriserats till tre delkapitel: Mål, Innehåll och Genomförande. I diskussionskapitlet lyfts hur lärarna uttrycker att de försöker anpassa undervisningen till eleverna. Denna anpassning visar sig bli olika beroende på undervisningsform då i individuell undervisning det endast är en elev läraren måste anpassa sig till, jämfört med i gruppundervisning. Vidare diskuteras hur lärarna arbetar med att göra eleverna delaktiga i lärandet genom att i gruppundervisning kan eleverna ha en positiv effekt på de andras lärande. Det lyfts även hur lärarna arbetar för att göra elever delaktiga i val av undervisningsmaterial där undervisningsformen inte verkar påverka detta något nämnvärt.sv
dc.language.isosvsv
dc.titleMest kul i grupp? En studie om hur brasslärare arbetar med instrumentalundervisning individuellt och i grupp inom Kulturskolansv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record