Show simple item record

dc.contributor.authorHeimdahl, Björnsv
dc.date.accessioned2021-09-08T12:03:07Z
dc.date.available2021-09-08T12:03:07Z
dc.date.issued2021sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/69519
dc.description.abstractDenna forskningsöversikt syftar till att ringa in vad forskningen säger angående lärares kommunikation till elever i slöjdämnet, och vad som förs fram som positivt för elevernas lärande. Fokus för studien är på den primära genomgången i början av en lektion eller ett nytt arbetsmoment. Studien undersöker vad tidigare forskning säger om vilka redskap slöjdlärare har i kommunikation med elever samt hur lärarens val av kommunikationsform(er) kan främja elevernas lärande vid en genomgång. Slöjdläraren har en mängd inre och yttre redskap att ta till för att kommunicera, och granskningen görs utifrån olika perspektiv. Den börjar med lärarens varierande interna och externa redskap, går över till multimodalitet som kan kombinera dessa, och avslutas med hur dessa medieras och tas emot av eleverna. Studiens resultat pekar på att genomgångar är ett vanligt inslag i slöjdlärares kommunikation med elever, men också på att de ofta sker oreflekterat och därmed inte alltid inte tar hänsyn till kursplanens skrivningar kring idéutveckling och undersökande arbete. Slöjdlärare har en mängd kommunikationsredskap till sitt förfogande, men gör sällan medvetna val om vilken kommunikation som är bäst lämpad för olika elever, elevgrupper, slöjdprojekt eller slöjdsalens förutsättningar.sv
dc.language.isosvsv
dc.titleGenomgångar i slöjdämnetsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record