Show simple item record

dc.contributor.authorCenterlund, Calle
dc.contributor.authorCorvellec, Pierre
dc.contributor.authorNilsson, Joel
dc.date.accessioned2021-08-30T08:31:09Z
dc.date.available2021-08-30T08:31:09Z
dc.date.issued2021-08-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/69462
dc.description.abstractDodgeball är en snabbt växande sport där målet är att eliminera motståndare genom att kasta bollar på varandra. Sportens tävlingskategorier innefattar dam, herr samt mix (könsintegrerad) och träning utförs framför allt i den sistnämnda. Många studier har gjorts kring Self Determination Theory(SDT) och könsintegrerade kontexter var för sig, men få har undersökt reglering i en könsintegrerad idrottskontext, i synnerhet vad gäller sambandet mellan könsintegrerad idrott och motivation. Syftet med studien var att undersöka huruvida en ökad andel könsintegrerat utövande har någon inverkan på graden av inre motivationsreglering. En enkätstudie gjordes med ett globalt urval och analyserades genom en multipel regressionsanalys. Den beroende variabeln, Relative Autonomy Index(RAI), baserades på SMS-II. En multipel regressionsanalys genomfördesför att undersöka sambandet mellan motivation och könsintegrerad dodgeball efter att ha kontrollerat för ålder, könstillhörighet, ekonomisk påverkan och land (världsdel). Totalt kunde 1,5 % av variansen i RAI förklaras med modellen. Ett lågt men signifikant positivt samband kunde uppmätas mellan ökat könsintegrerat utövande och RAI. Detta betyder att, även om effekten är svag, så ökar den inre regleringen ju högre procentuell andel deltagare spelar könsintegrerat. Tidigare forskning pekar på ytterligare några faktorer som kan förklara den kvarblivna variansen. Ur ett socialiseringsperspektiv finns det goda skäl till att utföra träningar i en könsintegrerad kontext och studiens resultat styrker, om än måttligt, en uppmaning till expandering av kontexter där idrottare tillåts välja könsintegrerat utövande.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectDodgeball, Idrott, Könsintegrerad, Mixed,Motivation, Multipelregressionsanalys, SDTsv
dc.titleSambandet mellan könsintegrerat utövandeoch självbestämmandemotivation inom dodgeballsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record