GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Masteruppsatser (IPS) >

FÖRSKOLLÄRARSTUDENTERS RESONEMANG OM OMSORG En kritisk diskursanalys av studenters tal om omsorg


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69455

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69455_1.pdf1345KbAdobe PDF
View/Open
Title: FÖRSKOLLÄRARSTUDENTERS RESONEMANG OM OMSORG En kritisk diskursanalys av studenters tal om omsorg
Authors: Rödin, Christer
Issue Date: 27-Aug-2021
Degree: Student Essay
Series/Report no.: master
VT21 IPS PDAU62
Keywords: omsorg
diskurs
förskollärarstudent
förskola
EduCare
Abstract: Syfte: Det övergripande syftet i studien är att vinna kunskap om hur förskollärarstudenter resonerar om begreppet omsorg i relation till sin utbildning. Mer specifikt åsyftar studien att besvara följande frågor: Hur definierar studenterna begreppet omsorg? Vilka diskurser framträder i talet om omsorg på förskollärarprogrammet? Hur reflekterar studenterna om sina kunskaper om omsorgens roll för det förskolepedagogiska fältet? Teori: Studiens teoretiska ramverk består av Fairclough kritiska dis... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69455
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011