GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Grön lönsamhet: en studie av sambandet mellan hållbarhet och lönsamhet i amerikanska bolag


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69417

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69417_1.pdfThesis357KbAdobe PDF
View/Open
Title: Grön lönsamhet: en studie av sambandet mellan hållbarhet och lönsamhet i amerikanska bolag
Authors: Petersson, Kevin
Praetorius, Jonathan
Issue Date: 23-Aug-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Redovisning
M:21:11
Keywords: Hållbarhet
lönsamhet
ESG
ROA
USA
Abstract: Bakgrund: Studier mellan sambandet och lönsamhet sträcker sig långt tillbaka i tiden och har producerat resultat i olika riktningar. Den stora majoriteten av studier har emellertid funnit ett positivt samband vilket talar för att företag kan gynnas av att bli mer hållbara. Syfte: Studiens syfte är att få en utökad känsla och förståelse för sambandet mellan lönsamhet och hållbarhet. Vidare avser studien att identifiera skillnader mellan ESG:s tre dimensioner miljö, socialt och styrning. Avgräns... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69417
Appears in Collections:Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011