GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen >

EU-direktivets påverkan på CSR-rapporteringen - En kvalitativ studie om hur CSR-rapporteringens utformning och omfattning i den svenska klädbranschen har påverkats av det lagstadgade kravet på hållbarhetsrapportering


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69414

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69414_1.pdfThesis1849KbAdobe PDF
View/Open
Title: EU-direktivets påverkan på CSR-rapporteringen - En kvalitativ studie om hur CSR-rapporteringens utformning och omfattning i den svenska klädbranschen har påverkats av det lagstadgade kravet på hållbarhetsrapportering
Authors: Jauhiainen, Hanna
Klasson, Rebecka
Issue Date: 23-Aug-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Redovisning
M:21:10
Keywords: CSR,
CSR-rapportering
Hållbarhetsrapportering
Klädbranschen
Direktiv 2014/95/EU
Abstract: Bakgrund och problem: Det ökade hållbarhetsfokuset har inneburit att det ställs högre krav på företagens hållbarhetsarbete och CSR-rapportering genom reglering samt press från intressenter. Tidigare studier har inte fokuserat på hur klädbranschen har påverkats av lagkravet på hållbarhetsrapportering trots branschens stora hållbarhetseffekter. Det finns dessutom en rad olika faktorer som kan påverka CSR-rapporteringen och lagkravet är bara en av dem. Har rapporteringen trots det blivit mer j... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69414
Appears in Collections:Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011