Show simple item record

dc.contributor.authorBeckne, Edvin
dc.contributor.authorHellberg Rådén, Alexandra
dc.date.accessioned2021-08-23T09:07:07Z
dc.date.available2021-08-23T09:07:07Z
dc.date.issued2021-08-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/69411
dc.description.abstractBakgrund och problem: Upplysningar är viktiga för förståelsen av finansiella rapporter och genom de nya konvergerade intäktsstandarderna ASC 606 och IFRS 15 ökade kraven på upplysningarna för att ge intressenterna mer relevant information. Just posten intäkter har varit central i flertalet redovisningsskandaler över åren och i flertalet av dessa har IT-bolag varit inblandade. Tidigare studier visar på en undermålig efterlevnad av upplysningskrav och indikerar mot att vissa företags- samt landsspecifika faktorer kan ha påverkan på efterlevnaden. Syfte: Syftet med studien är att granska börsnoterade IT-bolags efterlevnad av ASC 606 respektive IFRS 15:s upplysningsbestämmelser med fokus på företag i Europa och USA. Avgränsningar: Studien avgränsas till IT-bolag i USA och Europa. Därutöver granskas endast rapporter för räkenskapsår 2020. Metod: Studien är konstruerad som en kvantitativ innehållsanalys med tvärsnittsdesign. Med inspiration från tidigare studier skapades en checklista som sedan användes för att avgöra varje företags efterlevnad. Testvariabeln och kontrollvariabler har tagits fram med stöd i tidigare litteratur. Urvalet består av 40 årsrapporter från USA samt 40 från Europa, vilka tagits fram genom databasen Capital IQ. Resultat och slutsatser: Studien resulterar i en genomsnittlig efterlevnad på 68%. Inget samband identifieras mellan efterlevnad och testvariabeln ålder. Av kontrollvariablerna är det endast tillgångar som visar sig ha ett signifikant samband med efterlevnad. Inga särskilda skillnader upptäcks mellan företagen i Europa och USA. Förslag till fortsatt forskning: Genom de konvergerade intäktsstandarderna kan en större förståelse gällande både företags- och landsspecifika faktorer erhållas. Ytterligare forskning åt det kvalitativa hållet krävs också för att få en större uppfattning kring varför företagen väljer att inte redovisa om viss information.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesRedovisningsv
dc.relation.ispartofseriesM:21:3sv
dc.subjectASC 606sv
dc.subjectIFRS 15sv
dc.subjectefterlevnadsv
dc.subjectupplysningarsv
dc.subjectIT-bolagsv
dc.titleEfterlevnad av ASC 606 och IFRS 15 - följer företagen upplysningskraven? En studie om europeiska och amerikanska IT-bolags efterlevnad av upplysningskrav i intäktsstandardernasv
dc.title.alternativeCompliance with ASC 606 and IFRS 15 - do companies comply with the disclosure requirements? A study on European and American IT companies' compliance regarding the disclosure requirements in the revenue standardssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record