GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Kandidatuppsatser (IPS) >

ATT BYGGA GEMENSKAP PÅ DISTANS


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69269

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69269_1.pdfmain article393KbAdobe PDF
View/Open
Title: ATT BYGGA GEMENSKAP PÅ DISTANS
Other Titles: En kvalitativ innehållsanalys om onboarding under Covid-19 utifrån ett praxisgemenskapsperspektiv
Authors: Håkansson, Sofia
Kopp, Erica
Issue Date: 5-Aug-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidat
VT21 IPS PEDG14
Keywords: onboarding
praxisgemenskap
socialisation
distans
nyanställda
Abstract: Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur frågan om omställningen till onboardingprocesser samt skapandet av gemenskap för nyanställda på distans diskuteras i texter inom HR-området. Teori: Studien tar utgångspunkt i Lave och Wengers teori om situerat lärande och praxisgemenskap. Teorin belyser en novis gradvisa introduktion till en verksamhet och är ett givande analysverktyg för att få syn på hur arbetsgrupper fungerar socialt. Genom att använda praxisgemenskapens glasögon får vi p... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69269
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011