Show simple item record

dc.contributor.authorChristell-Rose, Linnea
dc.contributor.authorStrannabjer Melin, Marie
dc.date.accessioned2021-07-06T09:47:15Z
dc.date.available2021-07-06T09:47:15Z
dc.date.issued2021-07-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/69086
dc.description.abstractSyftet med studien är att belysa i vilken mån intervjuade lärarstudenter upplever att ett språkoch kunskapsutvecklande arbetssätt praktiserats vid de grund- eller gymnasieskolor de gjort sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet konkretiseras i tre frågeställningar: Vilken roll upplever studenterna att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt haft på de skolor studenterna gjort sin VFU och i studenternas lärarutbildning? Vilka behov av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har studenterna upplevt under sin praktik? och På vilket sätt upplever studenterna att ett strukturerat sätt att använda interaktion och samtal i undervisningen påverkats av pandemirestriktionerna? Studiens resultat baseras på gruppintervjuer med tio studenter från Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid ett universitet i Västsverige. För att validera undersökningen har två erfarna lärare, som fortbildats i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, intervjuats enskilt. Resultatet visar på att de flesta lärarstudenter saknar en förståelse för skolspråket och dess svårigheter, samt att skolspråket måste läras ut explicit. De erfarna lärarna beskriver hur alla elever, inte bara nyanlända och andraspråkstalare har behov av att utveckla sitt svenska språk. Utifrån analysen av resultatet dras slutsatser om att lärarstudenter utbildats utan vetskap om att språk och lärande är ömsesidigt beroende. Avsaknaden av en medvetenhet om språkets betydelse för lärandet har bidragit till att elever gjort ytterligare en förlust när distansundervisningen, som ett resultat av pandemirestriktionerna, bidragit till att elever inte vågat delta i kommunikation.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectspråk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, output, andraspråkselever, skolspråk, ämnesbegrepp, pandemirestriktioner.sv
dc.titleLärarstudenter om språkets roll för andraspråkselevers kunskapsutvecklingsv
dc.title.alternativePre-service teacher's voices: The role of language in second language learners knowledge acquisitionsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of pedagogical, curricular and professional studieseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk professionswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record