GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Kandidatuppsatser >

MED INTEGRITETEN SOM INSATS - En kvalitativ studie om riktad reklam på Instagram


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69002

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69002_1.pdf383KbAdobe PDF
View/Open
Title: MED INTEGRITETEN SOM INSATS - En kvalitativ studie om riktad reklam på Instagram
Authors: Jerkin, Josefine
Kvist, Laura
Wohlén, Julia
Issue Date: 1-Jul-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: 1160
Keywords: Sociala medier, Instagram, riktad reklam, riktad marknadsföring, integritet, äldre.
Abstract: Syfte: Att undersöka hur äldre förhåller sig till riktad reklam på Instagram. Teori: Uses and Gratifications, attitydmodellen och Communication Privacy Management Theory, samt tidigare forskning om äldres medieanvändning, attityder till riktad reklam och integritet på sociala medier. Metod: Kvalitativa intervjuer. Material: 14 semistrukturerade intervjuer med personer i åldrarna 60-80. Resultat: Äldre har flera olika motiv till sin användning av Instagram. Till de mest centrala hör social... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69002
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011