Show simple item record

dc.contributor.authorMuhudin, Ifrah
dc.contributor.authorPålsson, Kajsa
dc.date.accessioned2021-06-30T14:51:01Z
dc.date.available2021-06-30T14:51:01Z
dc.date.issued2021-06-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/68979
dc.descriptionThe purpose of the study is to investigate, increase understanding of Swedish consumers' perceptions and attitudes towards sustainability labels on coffee products including the factors that influence consumers' choices when buying coffee. The essay is based on a qualitative method complemented by quantitative elements. In this study, a survey was conducted based on students' attitudes and coffee habits. This was compared alongside interviews with store experts that covered consumption trends in grocery stores. In addition, an interview was conducted with a well-known coffee company on how they work with sustainability. This study compares and compiles three different respondent groups. In the empirical chapter, experts explained that it is difficult to see consumption trends and attitudes towards coffee products with sustainability labels, but that there are sales trends. The coffee company reported that sustainability permeates their business in all activities. The survey revealed that students had varying preferences and attitudes depending on what region they lived in. Students experienced in general a lack of information about sustainability labels purposes and benefits. In the discussion, it emerged that students believe that sustainability labels make it difficult to choose coffee. Conclusions can be made that there are weak indications of age and geographic differences between consumer attitudes and consumption trends. Furthermore, conclusions can be drawn of the decisive factors that influence the choices of consumers when buying coffee is principally the price, the taste and routines.sv
dc.description.abstractStudiens syfte är att undersöka, öka förståelsen om svenska konsumenters uppfattningar och attityder gentemot hållbarhetsmärkningar på kaffeprodukter samt de faktorer som påverkar konsumenters val vid köp av kaffe. Arbetet utgår ifrån en kvalitativ metod med kvantitativa inslag. I den här studien genomfördes en enkätundersökning som berörde studenters attityder och kaffevanor. Detta jämfördes med intervjuer av butiksexperter som behandlade konsumtionstrender i livsmedelsbutiker. Ytterligare gjordes en intervju med ett välkänt kaffeföretag för en beskrivning om hur de arbetar med hållbarhet. Den här studien jämför och sammanställer resultat från tre olika respondentgrupper. Butiksexperterna förklarade att det är svårt att se konsumtionstrender och attityder gentemot kaffeprodukter med hållbarhetsmärkningar men att det finns försäljningstrender. Kaffeföretaget redogjorde att hållbarhet genomsyrar verksamheten i samtliga aktiviteter. I enkätundersökningen framgick det att studenterna hade varierande preferenser och attityder beroende på vilken region de bodde i. Studenterna upplevde i över lag en stor informationsbrist angående hållbarhetsmärkningars innebörd och nytta. I diskussionen framgår det att studenterna ansåg att hållbarhetsmärkningarna försvårar valet vid köp av kaffe. Slutsatsen är att det finns svaga indikationer på åldersskillnader och geografiska skillnader gällande konsumtionstrender samt attityder bland konsumenter. Ytterligare en slutsats som kan dras är att de avgörande faktorerna som påverkar konsumenters val vid köp av kaffe i huvudsak är pris, smak och vanor.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesEnvironmental Management/Uthålligt företagandesv
dc.relation.ispartofseries20/21:13sv
dc.subjectHållbarhet, Hållbarhetsmärkt kaffe, Hållbarhetsmärkningar, Köpbeteende, Konsumtionstrend, Betalningsvilja, Attityder.sv
dc.subjectSustainability, Sustainability labeled coffee, Sustainability labels, Buying behaviours, Consumption trend, Willingness to pay, Attitudes.sv
dc.titleHållbarhetsmärkningarnas påverkan vid konsumenters val av kaffe En kvalitativ studie ur ett konsumentperspektiv på hållbarhetsmärkningar på kaffesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record