Show simple item record

dc.contributor.authorAl-Hussinawy, Zeinab
dc.contributor.authorWoldemichael, Joel
dc.date.accessioned2021-06-30T10:29:04Z
dc.date.available2021-06-30T10:29:04Z
dc.date.issued2021-06-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/68916
dc.descriptionBackground and problem discussion: The financial market is always changing and the development of technology over the past decade has contributed complex tools for investing. There is a current problem with information management and a difficulty in analyzing a large amount of data in a short period of time. Algorithmic trading can therefore be of a great advantage for making better investment decisions. Purpose: The aim is to study the return of Swedish algorithmic funds over a period of three year, 2019 to 2021, and compare it with the return of MSCI all countries world index. The aim is to find whether the use of algorithmic trading generates higher returns than the return of the MSCI global index. Method: A quantitative methods has been used where the algorithmic funds and global equity index financial data has been collected, analyzed, and compiled. To fulfill the purpose of the thesis, a deductive approach has been chosen. Conclusion: The results show disagreement regarding whether algorithmic funds provide higher returns than the global equity index. Most of the funds have been shown to generate less non-risk-adjusted returns than MSCI global equity index, while for the risk-adjusted returns the algorithmic funds outperform.sv
dc.description.abstractBakgrund och problemdiskussion: Den finansiella marknaden har alltid varit ett föränderligt område och utvecklingen av tekniken på marknaden under det senaste årtiondet har bidragit med innovativa och komplexa verktyg för handel av värdepapper. Det finns dock en problematik kring informationshantering och en svårighet av att analysera en mängd data på kort tid. Algoritmisk handel kan därför vara till en stor fördel för att ta bättre investeringsbeslut. Syfte: Syftet med denna studie är att studera avkastningen av svenska algoritmiska fonder under en period om tre år, 2019 till 2021, för att sedan jämföra det med den globala aktiemarknadens avkastning. Studien tar reda på om användandet av algoritmisk handel faktiskt genererar högre avkastning än världsindex för aktiemarknaden. Metod: För studien har en kvantitativ metod använts där fondernas och världsindex finansiella data för perioden 2019 till 2021, samlats in, analyseras och sammanställts. För att kunna fullfölja uppsatsens syfte har en deduktiv ansats valt. Slutsats: Sammanfattningsvis visar resultatet på oenighet i fråga om algoritmiska fonder ger högre avkastningen än global aktieindexet. Majoriteten av fonderna visar sig genererar mindre icke-riskjusterad avkastning än globalt aktieindex. För den riskjusterade avkastningen överpresterade de algoritmiska fonderna.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesIndustriell och finansiell ekonomisv
dc.relation.ispartofseries20/21:40sv
dc.subjectAlgoritmisk handel, volatilitet, risk, avkastning, världsindex, svenska fondersv
dc.subjectAlgorithmic trading, volatility, risk, return, world index, Swedish fundssv
dc.titleAlgoritmiska fonder – Den effektiva investeraren? En kvantitativ jämförelse av svenska algoritmiska fonder och MSCI globala aktieindexsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record