Show simple item record

dc.contributor.authorChöler, Matilda
dc.contributor.authorSamuelsson, Ella
dc.date.accessioned2021-06-28T09:55:47Z
dc.date.available2021-06-28T09:55:47Z
dc.date.issued2021-06-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/68798
dc.description.abstractBakgrund: Premenstruellt syndrom (PMS) och premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) är diagnoser som påverkar miljontals kvinnor världen över någon gång i deras liv. Orsaken är ännu inte fastställd, men det tros bero på den naturliga koncentrationsförändringen av hormoner som sker i kroppen. Det finns flera differentialdiagnoser till PMS/PMDS, vilket betonar vikten av ordentlig utredning för att rätt behandling och information ska kunna ges till den drabbade. I sjuksköterskans legitimation ingår ett ansvar att lindra lidande och främja hälsa genom personcentrerad vård. Patienten ska få information anpassad efter sin kunskapsnivå vilket är en förutsättning för delaktighet. Syfte: Syftet var att undersöka hur livskvaliteten påverkas av menstruationsrelaterade symtom, PMS eller PMDS hos de drabbade kvinnorna. Metod: Litteraturöversikt inkluderande tio kvantitativa originalartiklar. Efter dataanalys framkom tre huvudteman och fyra subteman. Resultat: Resultatet visar att menstruationsrelaterade symtom, PMS och PMDS sänker den upplevda hälsan och livskvaliteten för många drabbade kvinnor. Påverkansgraden står i relation till symtomens svårighetsgrad. Den sänkta hälsan och livskvaliteten rör både deras fysiska och psykiska tillvaro. En viss tabu kring ämnet finns och påverkar andelen som söker vård likväl förmågan till att samtala om problemen par emellan. Det finns en brist i utbildningsansvaret och i normalisering av samtal kring menstruationsbesvär. Slutsats: Menstruationsrelaterade symtom, PMS och PMDS har en negativ påverkan på livskvaliteten för många av de drabbade kvinnorna på flera aspekter av deras liv. Sjuksköterskan bör med sitt yrkesfokus på att lindra lidande och främja hälsa jobba aktivt för att förbättra situationen hos denna patientgrupp, både genom behandling och utbildning. En ökad kunskap om ämnet kan på sikt bidra till en ökad livskvalitet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectMenstruationsrelaterade symtom, premenstruellt syndrom (PMS), premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS), livskvalitet, menstruation, hälsa, dysmenorrésv
dc.titleHar du mens, eller?sv
dc.title.alternativeAre you on your period, or what?sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record