Show simple item record

dc.contributor.authorAlme, Miriam
dc.contributor.authorLundberg, Anna
dc.date.accessioned2021-06-23T12:24:21Z
dc.date.available2021-06-23T12:24:21Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/68726
dc.descriptionTo develop sustainable and accessible cities there is a need to integrate mobility and land use planning. A focus is furthermore required on active accessibility; to be able to reach activities and services by a combination of walking, cycling, connection to public transport and land use. Over the past decade several different planning instruments have been developed that aim to analyze accessibility. Accessibility instruments that are grounded in research can serve as support for planners to cooperate through institutional barriers and gain knowledge. It is necessary that the instruments are not only theoretically and technically advanced but also practically useful. This study compares two planning instruments, Place Syntax Tool (PST) and MOVE Meter (MM), regarding their usefulness in planning for active accessibility. PST is an instrument that is currently used in planning and analyzes urban spaces based on space syntax theory in combination with land use. MM is an instrument that is being developed for Gothenburg and analyzes mainly mobility, based on a traffic model. The results show that PST has a wide range of uses and that it is fruitful for analyzing active accessibility in several aspects. However, the instrument is technically and theoretically advanced and the user need to be acquainted with its functions. MM is online based, has fewer analysis settings and can be used by a broad target group and facilitate communication. However, the instrument has a narrower field of use as its accessibility analysis currently only analyzes car traffic. The study can thus confirm what many previous studies have claimed regarding the contradiction between more theoretically sound instruments and more user-friendly instruments. To develop planning instruments in collaboration with planners will therefore be beneficial for future planning instruments. The study concludes that in terms of usefulness in planning for active accessibility, PST is more useful than MM.sv
dc.description.abstractFör att utveckla hållbara och tillgängliga städer finns det ett behov av att integrera mobilitet- och markanvändningsplanering. För att minska utsläppen krävs också ett särskilt fokus på aktiv tillgänglighet; att kunna delta i aktiviteter och grundläggande service genom en kombination av gång, cykling, anslutning till kollektivtrafik samt markanvändning. Under det senaste decenniet har en rad olika planeringsinstrument utvecklats i syfte att analysera tillgänglighet i stadsmiljöer. Tillgänglighetsinstrument kan verka som stöd för planerare att samarbeta över institutionella barriärer och få kunskap om aktiv tillgänglighet. Av vikt är att instrumenten inte bara är teoretiskt och tekniskt avancerade utan också praktiskt användbara. Denna studie jämför två planeringsinstrument, Place Syntax Tool (PST) och MOVE Meter (MM), gällande dess användbarhet vid planering för aktiv tillgänglighet. PST är ett instrument som för närvarande används i planering och baseras på space syntaxteori i kombination med markanvändning. MM är ett instrument som nu utvecklas för Göteborg och analyserar främst mobilitet, i detta fall baserat på Göteborgs stadens trafikmodell. Resultatet visar att PST har ett brett spektrum av användningsområden och att det är fruktbart för att analysera aktiv tillgänglighet i flera aspekter. Instrumentet är dock relativt tekniskt avancerat, vilket kräver att användaren har goda kunskaper i verktyget såväl som space syntaxteorin. MM är onlinebaserat och har färre analysinställningar. Instrumentet kan användas av en bred målgrupp och underlätta kommunikation. MM har dock ett smalare användningsområde eftersom tillgänglighetsanalysen är begränsad och för närvarande endast analyserar biltrafik. Studien kan bekräfta vad många tidigare studier har hävdat angående motsättningen mellan teoretiskt grundade och mer användarvänliga instrument. Att utveckla planeringsinstrument i samarbete med planerare kommer därför att vara av vikt för utvecklingen av framtida planeringsinstrument. Studien drar slutsatsen att när det gäller användbarhet vid planering av aktiv tillgänglighet är PST mer användbart än MM.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesKandidatuppsats i kulturgeografisv
dc.relation.ispartofseries2021:1sv
dc.subjectHuman geography, urban planning, accessibility, accessibility instruments active accessibility,sv
dc.subjectPlanning Support SystemsPlace Syntax Tool, MOVE Meter, land use and transport integrationsv
dc.titlePlaneringsinstrument för aktiv tillgänglighet: En jämförelse av Place Syntax Tool och MOVE Metersv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of Economy and Societyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälleswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record