GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Kandidatuppsatser >

Psykosocial arbetsmiljö i förskolan - en studie med utgångspunkt i barnens vistelsetid


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68638

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68638_1.pdfThesis349KbAdobe PDF
View/Open
Title: Psykosocial arbetsmiljö i förskolan - en studie med utgångspunkt i barnens vistelsetid
Authors: Hallbäck, Tim
Issue Date: 18-Jun-2021
Abstract: Förskolepersonal är en yrkesgrupp som många gånger befinner sig i en ansträngd psykosocial arbetsmiljö. Hur uppfattar personalen sin arbetsmiljö och påverkas den av deras attityd till barns vistelsetid? 196 personer som arbetar i förskolan svarade på en enkät om olika dimensioner av den psykosociala arbetsmiljön tillsammans med frågor kring barns vistelsetid. Svaren gav en överblick över personalens psykosociala arbetsmiljö samt tillåtelse att göra undersöka sambandet mellan barnens vistelsetid ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68638
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011