GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap >
Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap) >

Ja’ me’ å du me’ - En kvalitativ intervjustudie om narrativets växelverkande betydelser för individ och kollektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68568

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68568_1.pdf272KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ja’ me’ å du me’ - En kvalitativ intervjustudie om narrativets växelverkande betydelser för individ och kollektiv
Authors: Winning Måwe, Cecilia
Issue Date: 10-Jun-2021
Degree: Student essay
Keywords: #Metoo
Narrativ
Berättelse
Skam
KASAM
Abstract: Denna kvalitativa studie har som syfte att undersöka narrativets betydelse för individ och kollektiv. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tio kvinnor mellan 20 och 65 år, som i någon form har delat en eller flera berättelser i samband med #metoo. För att analysera mitt material har jag använt mig av teorier om förhållandet mellan narrativet och självet samt om narrativet som social konstruktion. Teoretikerna är Bruner, Gergen & Gergen och Engdahl. ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68568
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)

 

 

© Göteborgs universitet 2011