Show simple item record

dc.contributor.authorJenelius, Anna
dc.contributor.authorHolmström, Emma
dc.date.accessioned2021-06-07T08:25:45Z
dc.date.available2021-06-07T08:25:45Z
dc.date.issued2021-06-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/68542
dc.description.abstractBakgrund Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) är en relativt vanlig diagnos, cirka fem procent av alla barn i Sverige har ADHD. Problem som kan förekomma vid diagnosen, kategoriseras till tre huvudområden: uppmärksamhetsstörning, överaktivitet och impulsivitet som kan skapa hinder i vardagen och i relationer med andra. Barn och ungdomar som har ADHD har generellt svårare att förstå det sociala samspelet och att interagera tillsammans med andra, vilket ökar risken till att hamna utanför kamratgrupper. Det är viktigt för barns utveckling att delta i aktiviteter. Aktivitet ses inom arbetsterapeutisk teori som allt vi gör och som en viktig förutsättning för att kunna förstå omvärlden och uppleva fysisk-, psykisk och social hälsa. Att inte kunna delta i typiska aktiviteter som hör barndomen till, kan leda till marginalisering och social isolering. Enligt Barnkonventionen, som är svensk lag, har alla barn rätt till en trygg skolgång utan psykisk- och/eller fysisk utsatthet. Syfte Syftet med studien var att belysa hur arbetsterapeuter resonerar om faktorer som kan påverka social delaktighet i skolan för barn och ungdomar med Attention-deficit/hyperactivity disorder. Metod Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Fem arbetsterapeuter verksamma i grund- och gymnasieskolan medverkade i studien och en semistrukturerad intervjuguide användes i datainsamlingen. Deltagare rekryterades efter ett strategiskt urval. Materialet analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultat Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i temat Faktorer som påverkar social delaktighet. Temat utmynnade i huvudkategorierna: Barn och ungdomars individuella utvecklingstakt, Omgivning, Rastens innehåll och Arbetsterapeuten i teamarbete. Ur huvudkategorierna utarbetades två underkategorier vardera som syftar till att belysa deltagarnas resonemang om faktorer som påverkar social delaktighet i skolan för barn och ungdomar ADHD. Slutsats Studien belyser att den sociala delaktigheten för barn och ungdomar med ADHD i skolan kan förbättras genom att arbetsterapeuter blir en del av elevhälsan inom skolor i Sverige. Då arbetsterapeuten har en viktig kompetens om neuropsykiatri och ADHD som saknas inom skolverksamheter och ett aktivitetsperspektiv som kompletterar elevhälsoteamet. Arbetsterapeuter verksamma inom skolan resonerar om att det finns olika faktorer både i skolan och på fritid som påverkar elever med ADHD till social delaktighet. Genom att möta elevens behov kan acceptans öka som ger tryggare skolgång, främjar inlärningen och skapar delaktighet i sociala aktiviteter i skolan.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectADHDsv
dc.subjectsocial participationsv
dc.subjectsocial activitiessv
dc.subjectschoolsv
dc.subjectOccupational therapysv
dc.titleSOCIAL DELAKTIGHET I SKOLAN FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDERsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record