Now showing items 1-1 of 1

    • Relationer med Material - en hållbar konst? 

      Kjellberg, Annie (2021-01-08)
      Min kunskap gällande estetik och material har varit namnlös och framträtt genom kroppsliga sensationer i motsats till en medveten kunskap möjlig att artikulera verbalt. Sedan jag började studera konst har den kunskapen ...