Show simple item record

dc.contributor.authorSvensson, Malin
dc.date.accessioned2021-05-25T07:50:49Z
dc.date.available2021-05-25T07:50:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-92-893-6590-1
dc.identifier.issn0908-6692
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/68473
dc.description.abstractSexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det har inte minst metoo-uppropen under hösten 2017 visat. Denna forskningsöversikt har sammanställts på uppdrag av Nordiska ministerrådet för jämställdhet. Syftet med översikten är att redogöra för aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och att identifiera kunskapsbehov som underlag till en nordisk forskningssatsning på området. Arbetet bygger på en kartläggning av hur sexuella trakasserier tar sig olika uttryck i människors arbetsliv utifrån yrken med varierande karaktär, i professionella situationer, i kollegiala relationer och i möten med kunder, patienter och klienter. Forskningsöversikten bygger på en systematisk genomgång av forskning och annan relevant litteratur från de nordiska länderna mellan åren 2014–2019. Översikten gör inte anspråk på att vara heltäckande, däremot finns en strävan efter att presentera aktuell forskning från samtliga nordiska länder. Studierna bidrar med kunskap om villkoren för arbetstagare och hur olika arbetsuppgifter kan utgöra sårbarhetsfaktorer för att utsättas för sexuella trakasserier. Det finns en tendens att just den studerade branschen eller det studerade yrket skrivs fram som värst drabbat och utsatt, framför andra branscher och yrken. Risken med det är att kunskap om specifika branscher och yrken uppfattas som representativa för hela arbetsmarknaden. Genom att sammanställa studier från olika yrken, branscher och sektorer bidrar denna forskningsöversikt med inblick i olika yrkens specifika sammanhang men också med en tvärsektoriell bild av sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden.sv
dc.format.extent79sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherNordiska ministerrådetsv
dc.relation.ispartofseriesTemaNordsv
dc.relation.ispartofseries2020:511sv
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.6027/temanord2020-511sv
dc.subjectSexuella trakasseriersv
dc.subjectNordensv
dc.subjectarbetslivsv
dc.subjectarbetsmiljösv
dc.titleSexuellt trakasserad på jobbet - en nordisk forskningsöversiktsv
dc.typeTextsv
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationNordisk information för kunskap om kön, NIKK Nationella sekretariatet för genusforskningsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record