GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Physics / Institutionen för fysik >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för fysik >

Thermodynamics of microscopic environments: From anomalous diffusion to heat engines


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68414

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68414_1.pdfThesis without added published papers 15293KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_68414_2.pdfSpikblad590KbAdobe PDF
View/Open
Title: Thermodynamics of microscopic environments: From anomalous diffusion to heat engines
Authors: Argun, Aykut
E-mail: argunaykut@gmail.com
Issue Date: 17-May-2021
University: Göteborgs universitet. Naturvetenskapliga fakulteten
Institution: Department of Physics ; Institutionen för fysik
Parts of work: Argun, Aykut, et al. "Non-Boltzmann stationary distributions and nonequilibrium relations in active baths." Physical Review E 94.6 (2016): 062150.
VIEW ARTICLE


Argun, Aykut, et al. "Experimental realization of a minimal microscopic heat engine." Physical Review E 96.5 (2017): 052106.
VIEW ARTICLE


Argun, Aykut, et al. "Enhanced force-field calibration via machine learning." Applied Physics Reviews 7.4 (2020): 041404.
VIEW ARTICLE


Argun, Aykut, Giovanni Volpe, and Stefano Bo. "Classification, inference and segmentation of anomalous diffusion with recurrent neural networks." arXiv preprint arXiv:2104.00553 (2021).
Date of Defence: 2021-06-14
Disputation: Måndagen den 14.06.2021 kl. 14 i PJ-salen, institutionen för fysik, Fysikgården 2b, Göteborg
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Keywords: microscopic thermodynamics
anomalous diffusion
deep learning
heat engines
Abstract: Till skillnad från deras makroskopiska motsvarigheter utvecklas inte mikroskopiska system deterministiskt på grund av inverkan från termiskt brus. Sådana system är föremål för fluktuationer som endast kan studeras inom ramen för stokastisk termodynamik. Under de senaste decennierna har utvecklingen av stokastisk termodynamik lett till mikroskopiska värmemotorer, icke-jämviktsförhållanden, studien av avvikande diffusion och aktiv Brownsk-rörelse. I denna avhandling visar jag experimentellt att... more
ISBN: 978-91-8009-385-9
URI: http://hdl.handle.net/2077/68414
Appears in Collections:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för fysik

 

 

© Göteborgs universitet 2011