GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Masteruppsatser >

Balansera i barnsamtal En studie om hur socialsekreterare ser på begreppet barns röst i barnsamtal.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68380

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68380_1.pdf948KbAdobe PDF
View/Open
Title: Balansera i barnsamtal En studie om hur socialsekreterare ser på begreppet barns röst i barnsamtal.
Other Titles: Balancing in child interviews. A study of how child protection workers see the term children’s voices in child interviews.
Authors: Annette Fridström
Issue Date: 5-May-2021
Degree: Student essay
Keywords: barnavård, barns delaktighet, barns röst, barnperspektiv, barns perspektiv, barnsamtal
Abstract: Syftet med studien var att fånga hur socialsekreterare i socialtjänstens barnavård tänker kring barns röst i barnsamtal. De frågeställningar jag har utgått från är; Vad innebär begreppet barns röst för socialsekreterare?; Vad ser de för svårigheter för barn att göra sin röst hörd?; Hur skapar de förutsättningar för barnen att göra sin egen röst hörd?; Hur gör de för att så lite som möjligt påverka barnen i deras berättelse? Det finns mycket forskning kring hur man erbjuder barn möjligheten att s... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68380
Appears in Collections:Masteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011