GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Bortgift och könsstympad – En barnrättslig studie om införandet av regler om utreseförbud i LVU


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68379

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68379_1.pdfStudent Essay671KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bortgift och könsstympad – En barnrättslig studie om införandet av regler om utreseförbud i LVU
Authors: Sundmark, Klara
Issue Date: 4-May-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2021:104
Keywords: Utreseförbud
LVU
Barnäktenskap
Könsstympning
Barnrätt
Medborgarskap
Mänskliga rättigheter
Abstract: Den 1 juli 2020 infördes regler om utreseförbud i LVU som syftar till att förhindra att barn som bor i Sverige utsätts för barnäktenskap eller könsstympning utomlands. I denna uppsats analyseras och problematiseras den nya lagstiftningen utifrån ett barnrättsligt perspektiv. Särskilt undersöks om lagstiftningen utgör ett tillräckligt skydd mot barnäktenskap och könsstympning av barn i samband med utlandsresa eller om det behövs ytterligare åtgärder för att motverka att barn för... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68379
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011