GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

PEDAGOGISKT LEDARSKAP I FÖRSKOLEKLASSEN


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68377

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68377_1.pdfmain article532KbAdobe PDF
View/Open
Title: PEDAGOGISKT LEDARSKAP I FÖRSKOLEKLASSEN
Other Titles: En intervjustudie med verksamma rektorer om deras ledarskap i förskoleklassen
Authors: Worku, Gossayeneh
Issue Date: 4-May-2021
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magister
HT20 IPS PDAU61
Keywords: dolda kontraktet
ledarstilar
auktoritär
demokratisk
låt-gå ledarskap
frivillig förskoleklass
pedagogiskt ledarskap i förskoleklassen
Abstract: Syfte: Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur verksamma rektorer arbetar med pedagogiskt ledarskap inom förskoleklassverksamhet. Teori: Studien tar uppolika ledarskapsteorier inspirerad av Lewin, från olika böcker som Maltén (1995) och Stensmo (2008). Metod: Arbetet var grundad på fenomenologi/ hermeneutik kvalitativ forskning där semistrukturerade intervjuer användes som datainsamling metod och för att analysera data kategoriserades av transkriberade intervjumaterial till... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68377
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011