GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Stöd till sfi-elevers läs- och skrivproblematik


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68376

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68376_1.pdfmain article719KbAdobe PDF
View/Open
Title: Stöd till sfi-elevers läs- och skrivproblematik
Other Titles: En intervjustudie med specialpedagoger i vuxenutbildningen
Authors: Mindhammar, Viktoria
Issue Date: 4-May-2021
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magister
HT20 IPS SPP601
Keywords: litteracitet
läs- och skrivsvårigheter
dyslexi och stöd
Abstract: Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur några specialpedagoger resonerade kring elevernas läs- och skrivproblematik i sfi-kontexten samt hur de beskrev det stödjande arbetet för elever i behov av stöd i läs- och skriv. I bakgrunden fanns egen erfarenhet av att andraspråkslärandet ibland blev problematiskt för eleverna men också en förundran över varför inte mer forskning gjorts kring sfi. Trots att det är ett högaktuellt ämne som ofta diskuteras, kritiseras och politiseras har sfi-... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68376
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011