GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Perspektiv på skrivande, skrivundervisning och skrivbedömning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68375

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68375_1.pdf613KbAdobe PDF
View/Open
Title: Perspektiv på skrivande, skrivundervisning och skrivbedömning
Other Titles: En innehållsanalys av styrdokument och nationella prov
Authors: Karlgren, Hanna
Vilhelmsson, Sofia
Issue Date: 4-May-2021
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magister
HT20 IPS SLS601
Keywords: skrivdiskurser
skrivundervisning
skrivbedömning
constructive alignment
high stakes-prov
washback-effekt
arrowing of the curriculum
Abstract: Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilka skrivdiskurser som finns representerade i de nationella styrdokument som styr undervisningen samt om dessa skrivdiskurser också finns representerade i de nationella bedömningsstöd som används för kunskapsbedömning av skrivförmågan. Därmed är det möjligt att fastställa om det finns en tydlig koppling, constructive alignment, mellan de styrdokument som styr skrivundervisningen och de nationella bedömningsstöd som används vi... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68375
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011