GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Examensarbeten / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande >

Förskolepedagogers syn på barngruppens storlek


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68313

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68313_1.pdfExamensarbete1571KbAdobe PDF
View/Open
Title: Förskolepedagogers syn på barngruppens storlek
Other Titles: I relation till deras arbetssätt och förutsättningar för barnens välmående, utveckling och lärande
Authors: Skog, Melina
Jubell, Stephanie
Issue Date: 2020
Keywords: barngrupp
barngruppsstorlek
förutsättningar
pedagoger
Abstract: AbstractVi har utfört en kvantitativ studie som med hjälp av en webbenkät undersökt förskolepedagogerssyn på barngruppens storlek. Syftet är att synliggöra pedagogernas upplevelser av barngruppens storlek i relation till deras förutsättningar i deras pedagogiska arbetemed barnen. Tidigare forskning visar på att större barngrupper resulterar i mindre tid för samspel och kontakt med barnen och kräver striktare strukturer. Mindre barngrupper främjar det pedagogiska arbetet med barnen och ger pedago... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68313
Appears in Collections:Examensarbeten / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

 

© Göteborgs universitet 2011