GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Examensarbeten / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande >

Vi kan inte bara programmera om våra hjärnor


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68312

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68312_1.pdfExamensarbete568KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vi kan inte bara programmera om våra hjärnor
Other Titles: En kvalitativ intervjustudie om pedagogers bemötande och uppfattningar beträffande normer, kön och jämställdhet i förskolan.
Authors: Roting, Jennie
Ryynänen, Katinka
Issue Date: 2020
Keywords: genus
jämställdhet
bemötande
pedagogers bemötande
jämställdhetsarbete
kön
normer
könsnormer
Abstract: Det yttersta syftet med vår studie har varitatt undersöka ifall förskollärare påvisar att det görs skillnad i bemötande av barn utifrån deraskön. Vi vill också med vår uppsats upplysa om vikten av bemötande, varför genusarbetet är viktigt i verksamheten, samt att tankar och handlingar beträffandenormer påverkar barn i tidig ålder. Våra frågeställningar innefattar därför om förskollärarna ser ifallde själva gör skillnad i sitt bemötande av barn, hur normer kommer till uttryck i verksamheten, samt... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68312
Appears in Collections:Examensarbeten / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

 

© Göteborgs universitet 2011