GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Examensarbeten / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande >

“Det kan alltid bli komplext när vi behöver tänka omsorg före integritet för barnets bästa”


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68311

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68311_1.pdfExamensarbete757KbAdobe PDF
View/Open
Title: “Det kan alltid bli komplext när vi behöver tänka omsorg före integritet för barnets bästa”
Other Titles: En kvantitativ studie om barns integritet i förskolan
Authors: Petersson, Emelie
Persson, Angelica
Olsson, Mathilda
Issue Date: 2020
Keywords: Barns integritet
pedagogens förhållningssätt
interaktion
beröring
dilemman
relationelltperspektiv
Abstract: AbstractBakgrunden till studiens syfte utgår från våra erfarenheter från ett fåtal förskolor och deras arbete med barns integritetvilket vi upplevdeotillräckligt. Detta trots läroplanen och barnkonventionens fastställande kring vikten av att arbeta med barns integritet i förskolan. Syftet med vår undersökningär därav att undersöka hur förskollärare och barnskötare arbetar med barns integritet i förskolan samt hur förskollärare och barnskötare arbetar med barns respekt kring varandras integritet.... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68311
Appears in Collections:Examensarbeten / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

 

© Göteborgs universitet 2011