Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Sophie
dc.contributor.authorSjöberg, Felicia
dc.date.accessioned2021-04-20T09:25:40Z
dc.date.available2021-04-20T09:25:40Z
dc.date.issued2021-04-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/68296
dc.description.abstractBakgrund Att inta en roll innebär att en person befäster en identitet som är specifikt för just den rollen. Vissa personer innehar ett arbete där de intar olika yrken, innebär det att dessa människor även intar delade eller flera roller genom sina yrkesroller. Det finns likheter mellan arbetsterapeuters och rehabiliteringskoordinatorers arbetsuppgifter, att arbeta med omgivningsfaktorer och personcentrering är en given del i båda yrkena. En del arbetar halva tiden som rehabiliteringskoordinator och resterande del som arbetsterapeut. I vissa fall finns ingen tydlig avgränsning mellan de olika yrkesrollernas arbetsuppgifter, vilket eventuellt kan bidra till förvirring kring de olika yrkesrollerna. Syfte Studiens syfte var att belysa arbetsterapeuters erfarenheter av sin delade yrkesroll som arbetsterapeut och rehabiliteringskoordinator. Metod En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats har utförts. Urvalet bestod av sju arbetsterapeuter som har en delad yrkesroll som arbetsterapeut och rehabiliteringskoordinator. Analysen av datamaterial bestod av sju stycken semistrukturerade intervjuer och följde Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultat Resultatet delades upp i fyra kategorier med tolv underkategorier. De fyra kategorierna som identifieras var Sociala positioner och bemötande utifrån en delad yrkesroll, Att jämföra de olika yrkesrollerna, Vikten av erfarenhet i de olika yrkesrollerna och Arbetsplatsens betydelse för den delade yrkesrollen. Slutsats Genom att ge flera perspektiv på erfarenheten av att ha en delade yrkesroll har olika faktorer framkommit som kan vara av betydelse för ett hållbart arbetsliv.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectOccupational therapysv
dc.subjectProfessional Rolesv
dc.subjectQualitative researchsv
dc.subjectWork Engagementsv
dc.subjectWorkloadsv
dc.titleARBETSTERAPEUTERS ERFARENHETER AV SIN DELADE YRKESROLL SOM ARBETSTERAPEUT OCH REHABILITERINGSKOORDINATORsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record