GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Kandidatuppsatser >

Nätmobbning och känslan av ensamhet under Covid-19 - Ungdomarnas upplevelse


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68290

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68290_1.pdfThesis1242KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nätmobbning och känslan av ensamhet under Covid-19 - Ungdomarnas upplevelse
Authors: Pieper, Viola
Nilsson, Linda
Issue Date: 19-Apr-2021
Abstract: Som följd av Covid-19 har fler ungdomar merparten av sitt sociala utbyte på internet. Mer tid på nätet kan dock öka risken för nätmobbning och ensamhetskänslor, vilket den här studien avser att undersöka. Den här studien är en tvärsnittsstudie där 54 ungdomar (15–19 år) fick skatta sin upplevelse av nätmobbning i en enkät som innehöll frågor om innan och under Covid-19. Resultatet visade att upplevelsen av nätmobbning hade minskat under Covid-19 (r = 0,36) och känslan av ensamhet hade ökat hos u... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68290
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011