GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap >
Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap) >

Arbetsgivares syn på belastningsregisterkontroll och makten mellan raderna - En kvalitativ studie med kriminologisk inriktning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68259

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68259_1.pdf397KbAdobe PDF
View/Open
Title: Arbetsgivares syn på belastningsregisterkontroll och makten mellan raderna - En kvalitativ studie med kriminologisk inriktning
Authors: Tarnvik-Laesker, Ellen
Issue Date: 15-Apr-2021
Degree: Student essay
Keywords: belastningsregisterkontroll
arbetsgivare
kritisk diskursanalys
Becker
makt
Abstract: Studien syftar till att undersöka arbetsgivares syn på belastningsregisterkontrollens funktion, vad det finns för andra former av kontroller samt vilka maktaspekter som går att utläsa i intervjupersonernas språk genom kritisk diskursanalys. Metoden som använts i studien är kvalitativa intervjuer, vilka har genomförts med fyra arbetsgivare från olika delar av Sverige via videomöte och telefon. Analysen av materialet har haft ett induktivt tillvägagångssätt, vilket ledde till innehållsanalys ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68259
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)

 

 

© Göteborgs universitet 2011