GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Masteruppsatser, Offentlig förvaltning >

Lagstadgade minimilöner i Sverige – en tidsfråga?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68247

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68247_1.pdf560KbAdobe PDF
View/Open
Title: Lagstadgade minimilöner i Sverige – en tidsfråga?
Authors: Dahlberg, Tove
Issue Date: 14-Apr-2021
Degree: Student essay
Keywords: minimilöner
EU
LO
TCO
Saco
institutionell teori
nyinstitutionell teori
institutionella tryck
strategier
Abstract: Syfte: Studien syftar till att undersöka vilka strategier organisationer kan använda sig av för att stå emot institutionella tryck. Undersökningen tar avstamp i EU-kommissionens förslag om minimilöner i EU. Vidare syftar studien till att undersöka vilka nuvarande och framtida utmaningar förslaget innebär för Sveriges fackliga centralorganisationer och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Teori: Institutionell och nyinstitutionell teori. Metod: Kvalitativa intervjuer och skriftlig kommunikati... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68247
Appears in Collections:Masteruppsatser, Offentlig förvaltning

 

 

© Göteborgs universitet 2011