Show simple item record

dc.date.accessioned2021-04-12T13:10:01Z
dc.date.available2021-04-12T13:10:01Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/68231
dc.language.isoswesv
dc.subjectskimmersv
dc.subjecthärvorsv
dc.subjectViskansv
dc.subjectSkimmer och härvorsv
dc.subjectposthumanismsv
dc.title”Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker – år 1” (inkluderande ny hemsida, ”Vortex 1” och ”Ingen Å Är en Ö”)sv
dc.title.alternative“Shimmer and Entanglements in the River Basin of Viskan – year 1” (including new webpage, “Vortex 1” and “Ingen Å Är en Ö”)sv
dc.type.svepartistic work
dc.contributor.creatorÅgren, Theo
dc.contributor.creatorLaurien, Thomas
art.typeOfWorkHemsidan är en hemsida. ”Vortex 1” är en utställning. “Ingen Å Är en Ö” är ett curaterat och gestaltat seminarium/webbinarium inklusive offentliggjord filmdokumentation.sv
art.relation.publishedIn“Vortex 1” – Rydals museumsv
art.relation.publishedIn“Ingen Å Är en Ö” – Textilmuseet Borås & Internetsv
art.description.projectSkimmer och härvor i Viskans vatten och marker – 2020 ”Skimmer och härvor” är ett långsiktigt projekt initierat och lett av oss, Theo Ågren och Thomas Laurien. Under denna övergripande titel arbetar vi processbaserat, tvär- och transdisciplinärt tillsammans med en rad andra personer - och vi kombinerar konstnärliga metoder och förhållningssätt med posthumanistiska perspektiv och ambitioner. Av centralt intresse för oss är hur konstnärligt arbete kan medverka till förändrade och hållbara relationer mellan människor och fler-än-människor. ”Skimmer och härvor” inleddes 2019 med en förstudie inkluderande en rad workshoppar med människor boende inom Viskans vatten och marker. 2020 har trots Covid19-situationen varit ett mycket intensivt efterföljande år. Den här GUPEA-registreringen tar fasta på tre aktiviteter inom projektet som offentliggjorts under 2020: projektets hemsida, ”Vortex 1” samt ”Ingen Å Är en Ö”. 1) Hemsidan (www.skimmerochharvor.net) Beskrivning: En hemsida som gjordes publik i juni 2020. Reflektion: Eftersom vår övergripande ambition är att arbeta så processbaserat som möjligt, är det viktigt att detta syns, märks och känns i all delar. Hemsidan har skapats och fortsätter att skapas i denna anda. När hemsidan gjordes offentlig hade vi enbart ett fåtal moduler klara. Efterhand har fler moduler/knappar kommit till, och i samband med detta har ett tydligt visuellt uttryck uppstått. Hemsidan har kommit att spela en mycket större roll än vi själva trodde att den skulle göra. Den har kommit att få en (in-)samlande och inspirerande funktion – för oss själva såväl som för personer som står utanför projektet. Den har även visat sig vara ett mycket praktiskt verktyg som går att använda på olika sätt vid presentationer av projektet. 2) ”Vortex 1” Beskrivning: En utställning på Rydals museum som presenterade ramarna för projektet samt inbjöd till delaktighet i form av ett fortsatt insamlande av berättelser om människors relationer till Viskan och andra subjekt som lever i och nära denna vattenkropp. https://www.skimmerochharvor.net/projektrummet Reflektion: Hur materialiserade och visualiserade sig det processuella förhållningssättet i utställningen ”Vortex 1”? Inför byggandet av utställningen bestämde vi oss för att skapa så lite nytt som möjligt och istället försöka att ta vara på befintliga komponenter på Rydals museum. Vi gav oss därför ner i museets källarförråd för att leta efter podier att återanvända. I samband med detta besök hittade vi ett gammalt arkivskåp som vi intuitivt kände kunde ha en plats i utställningen. Av podierna byggde vi sedan en ”station” för besökande att skriva ner berättelser om sina relationer till Viskan. Arkivskåpet ville något annat. Tanken från vår sida var att tillfälligt placera ”processfynd” i lådorna. Varje låda hade en märkning från när skåpet användes sist: hälsa, död, sex, fritid m.m. Vi tänkte att våra fynd i kombination med de befintliga orden kunde skapa intressanta och överraskande associationer. När vi tittade på de befintliga märkningarna prövade vi tanken att istället skapa egna ord. Ur detta landade vi i att enbart ge varje låda en bokstav ur alfabetet. Därmed var idén om essä-verket ”Ingen Å Är en Ö” född (som sedan också gav namn åt seminariet/webbinariet – se nedan!). Under utställningen fungerade arkivskåpet som en skiss till detta alfabetiskt uppbyggd essäverk; vi fyllde fem lådor med ett innehåll som angav en ton. Detta verk kommer förmodligen att utvecklas framöver både till en tryckt bok och till en installation för Rydals museums basutställning. En reflektion från utställningen gällande insamlandet av berättelser är att det inte har fungerat alls lika bra som när vi under tidigare workshoppar varit närvarande själva. Detta är en erfarenhet vi tar med oss. Med det sagt har vi ändå lyckats få fatt i några guldkorn som med all säkerhet kommer att dyka upp i några framtida delprojekt. Slutligen kan något sägas om de texter vi skrev och klädde väggarna med. Vi bestämde oss för att ta tillfället i akt att försöka beskriva projektets teoretiska grunder på ett lättillgängligt sätt. Här var det verkligen en stor hjälp att ha ett faktiskt rum och en trolig publik att förhålla sig till. Dessa texter har vi sedan återanvänt på hemsidan eftersom vår målsättning med detta projekt är att vara just lättillgängliga, utåtriktade och inkluderande. 3) ”Ingen Å Är en Ö” Beskrivning: En hybrid mellan ett föreläsningsprogram och ett seminarium och webbinarium, som tog plats 10 sept 2020 på Textilmuseet i Borås samt på internet. Företrädare för tre projekt, som vi hade identifierat som besläktade med vårt, bjöds in för att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Efter presentationerna följde ett modererat panelsamtal där frågor från såväl den fysiska publiken som från det parallellt sända webbinariet fångades upp. Föreläsningarna filmades, redigerades och lades sedan upp på vår hemsida: https://www.skimmerochharvor.net/seminarium Reflektion: Det var mycket värdefullt för oss att genom evenemanget lära känna dessa personer och projekt som vi nu har en kollegial relation med. Nu har vi lust att curatera och genomföra ytterligare publika föreläsningar där vi också så småningom presenterar projektets delprojekt och personerna som är involverade i dessa. ……………………… Thomas Laurien och Theo Ågren 14 dec 2020sv
art.description.summarySom del av det processbaserade projektet ”Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker” har under 2020 följande arbeten offentliggjorts: en hemsida, en utställning, samt ett föreläsningsprogram med tillhörande seminarium och webbinarium.sv
art.description.supportedByHemsidan genomfördes med stöd av Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund. “Vortex 1” genomfördes med stöd av Rydals museum, Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund samt HDK-Valand vid Göteborgs universitet. ”Ingen Å Är en Ö” genomfördes med stöd av Göteborgs Slöjdförening, Urban Talks och Textilmuseet (Borås stad), Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund samt HDK-Valand vid Göteborgs universitet.sv
art.relation.urihttps://www.skimmerochharvor.net/projektrummetsv
art.relation.urihttps://www.skimmerochharvor.net/seminariumsv
art.relation.urihttps://www.mark.se/invanare/kultur-och-fritid/rydals-museum/program-och-aktiviteter/projekt/sv
art.relation.urihttps://www.facebook.com/Rydalsmuseum/posts/2313891048735900sv
art.relation.urihttps://fb.watch/2mSvmQfw8h/sv


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record