GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Masteruppsatser, Offentlig förvaltning >

BEBISFABRIKEN - En studie om svensk förlossningsvård med inriktning på barnmorskornas profession


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68198

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68198_1.pdf522KbAdobe PDF
View/Open
Title: BEBISFABRIKEN - En studie om svensk förlossningsvård med inriktning på barnmorskornas profession
Authors: Byström Börjesson, Moa
Issue Date: 7-Apr-2021
Degree: Student essay
Keywords: förlossningsvård
organisationskultur
barnmorska
profession
institutionell teori
Abstract: Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett organisatoriskt perspektiv undersöka hur arbetssituationen för barnmorskor gestaltar sig utifrån omvärldens tryck och organisationskultur. Teori: Studien utgår från teorierna institutionell teori och organisationskultur. Metod: Studien använder sig av triangulering där semistrukturerade intervjuer kombineras med enkätstudier vilka sedan analysers med hjälp av ovan nämnda teorier. Resultat: Barnmorskornas profession är relativt svag och der... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68198
Appears in Collections:Masteruppsatser, Offentlig förvaltning

 

 

© Göteborgs universitet 2011