GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

En mamma som alla andra. En kvalitativ studie om lesbiska icke bärande mödrars erfarenheter av att bli mamma


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68159

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68159_1.pdf690KbAdobe PDF
View/Open
Title: En mamma som alla andra. En kvalitativ studie om lesbiska icke bärande mödrars erfarenheter av att bli mamma
Authors: Rosqvist Johansson, Casandra
Pedersen, Jessika
Issue Date: 30-Mar-2021
Degree: Student essay
Keywords: lesbiskt föräldraskap
icke bärande modern
heteronorm
moderskapsnorm
kärnfamiljsideal
föräldrablivande
moderskapsidentitet
HBTQ
Abstract: Föräldrablivande och föräldraskap är frågor som rönt uppmärksamhet inom en rad olika forskningsdiscipliner. Majoriteten av den forskning som bedrivits i frågorna tar avstamp i den heterosexuella kärnfamiljens erfarenheter. Det råder således en del kunskapsluckor vad gäller lesbiska pars erfarenheter kring området generellt och i synnerhet med fokus på den icke bärande modern. Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka och skapa förståelse för lesbiska icke bärande mödrars erfarenhet... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68159
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011