GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

”Det var bättre än inget…” - En kvalitativ studie om distansundervisning i alfabetiseringsgrupper ur ett lärar- och elevperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67997

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67997_1.pdfUppsats564KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Det var bättre än inget…” - En kvalitativ studie om distansundervisning i alfabetiseringsgrupper ur ett lärar- och elevperspektiv
Authors: Persson, Sofie
Issue Date: 8-Mar-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: distansstudier
sfi
alfabetisering
grundläggande litteracitet
digitala resurser
Abstract: Under våren 2020 drabbade Coronapandemin Sverige. I mars tvingades bland annat vuxenutbildningen och sfi att över en natt lägga om hela sin verksamhet till distansundervisning. En av grupperna som finns på sfi kallas alfabetiseringsgrupp. Här studerar människor med ingen eller begränsad erfarenhet av att gå i skola. För en framgångsrik alfabetiseringsundervisning finns utifrån forskning och mångårig erfarenhet, några centrala utgångspunkter. Uppsatsens syfte är att genom att undersöka någr... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67997
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011