GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Resultatmanipulering och dess påverkan på skuldsättningsgraden, före och efter implementering av IFRS 13 - En kvantitativ studie av svenska börsnoterade fastighetsbolag som tillämpar IFRS


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67991

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67991_1.pdf518KbAdobe PDF
View/Open
Title: Resultatmanipulering och dess påverkan på skuldsättningsgraden, före och efter implementering av IFRS 13 - En kvantitativ studie av svenska börsnoterade fastighetsbolag som tillämpar IFRS
Authors: Johnson, Alexander
Selvander, Gustav
Issue Date: 8-Mar-2021
Degree: Student essay
URI: http://hdl.handle.net/2077/67991
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011