Show simple item record

dc.contributor.authorOlsson, Elin
dc.contributor.authorJohansson, Matilda
dc.date.accessioned2021-02-26T13:55:24Z
dc.date.available2021-02-26T13:55:24Z
dc.date.issued2021-02-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/67922
dc.description.abstractBakgrund: En sjukdom som sprider sig mellan människor och orsakar farsot benämns som en epidemi. När en epidemi får spridning över hela världen klassas den som en pandemi. Pandemier har huserat jordklotet i flera århundraden. Spridning av det nya coronaviruset SARS CoV-2 (Covid-19) är ett stort globalt problem där flera miljoner människor är direkt eller indirekt påverkade av viruset. Sjukvården är hårt ansatt med överbeläggningar och utarbetad personal. En ny patientgrupp har tillkommit som utmanar alla inom vården att tänka om gällande redan beprövade metoder. Syfte: Syftet med föreliggande intervjustudie var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter under en pågående pandemi på ett universitetssjukhus i västra Sverige. Metod: En intervjustudie genomfördes där fem sjuksköterskor intervjuades. Datan i intervjumaterialet analyserades genom manifest kvalitativ innehållsanalys där meningsenhet, kod, subkategori, kategori och tema togs fram. Resultat: Analysen av intervjumaterialet ledde fram till ett huvudtema; Att stödja varandra i en turbulent vårdmiljö och tre kategorier; (1) Att arbeta i skyddsutrustning, (2) Att hantera en förändrad arbetsmiljö samt (3) Att arbeta i en föränderlig vårdsituation. Slutsats: Sjukvården besitter kapacitet till snabba omställningar. Basal hygien är a och o för att åstadkomma säker vård, därtill krävs tillgång av tillfredsställande mängd skyddsmaterial. En pandemiplan är ett väsentligt verktyg kring att skapa gemensamma rutiner och trygghet för medarbetare, patienter och anhöriga, varför ledning på vård- och sjukhusövergripande nivå behöver säkerställa förutsättningar för en god arbetsmiljö, stöd samt kompetensutveckling relaterat till kohortvård vid en pandemi.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectArbetsmiljö, Pandemi, Covid-19, Sjuksköterska, Erfarenhet, Stöd, Kvalitativ innehållsanalyssv
dc.titleSjuksköterskans erfarenhet, vård under en pågående pandemisv
dc.title.alternativeThe nurse's experience, care during an ongoing pandemicsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record