Show simple item record

dc.contributor.authorZirk, Mimmi
dc.contributor.authorBorggren, Maria
dc.date.accessioned2021-02-25T13:14:08Z
dc.date.available2021-02-25T13:14:08Z
dc.date.issued2021-02-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/67860
dc.description.abstractSmärta är ett stort problem för äldre individer med demens. På grund av demenssjukdomen är det svårt att kommunicera typ av smärta och intensitet till sjuksköterskor. Smärttillståndet påverkar också det psykiska välbefinnandet och är en central del i omvårdnadsbegreppet lidande. Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor kan identifiera och bedöma smärta hos äldre individer med demens. En litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar genomfördes där 13 artiklar valdes ut. Efter genomförd innehållsanalys identifierades två huvudteman med fyra subteman relaterat till syftet. Resultatet presenteras utifrån två huvudteman: att arbeta i en process och att använda hjälpmedel i omvårdnadsarbetet. Dessa två teman bröts ner till fyra subtema som artiklarna behandlade. Viktiga slutsatser från artiklarna presenterades för dessa områden. Forskningen visar att obehandlad smärta hos individer med demens försämrar deras välbefinnande både fysiskt och psykiskt. Ofta används inte de lämpligaste metoderna för smärtbedömning, vilket leder till att smärtan blir underbehandlad. Ökad kunskap och forskningen inom detta område är angeläget.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectsmärta, bedömning, äldre, demenssv
dc.titleBEDÖMNING AV SMÄRTA HOS ÄLDRE INDIVIDER MED DEMENS En Litteraturstudiesv
dc.title.alternativePain assessment among elderly individuals with dementiasv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record