GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Virusets våldsamma symptom. Om socialarbetares upplevelser av covid-19 pandemin och dess konsekvenser för våldsutsatta kvinnor


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67831

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67831_1.pdf987KbAdobe PDF
View/Open
Title: Virusets våldsamma symptom. Om socialarbetares upplevelser av covid-19 pandemin och dess konsekvenser för våldsutsatta kvinnor
Authors: Johansson, Elin
Baskarad, Katarina
Issue Date: 24-Feb-2021
Degree: Student essay
Keywords: våldsutsatta kvinnor
socialarbetare
stödbehov
stödinsatser
covid-19
Abstract: Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är en utsatt grupp som börjar bli allt mer prioriterad inom socialtjänsten i Sverige. Det yttersta ansvaret att ge dessa kvinnor det stöd de behöver ligger hos socialnämnden. Kvinnojourerna har en lång erfarenhet av att stötta våldsutsatta kvinnor, och anses idag utföra socialtjänst när de skrivit avtal med kommunen om att erbjuda en utsatt kvinna skydd och stöd. Covid-19 pandemin tros emellertid medföra konsekvenser för våldsutsatta kvinnor samtidi... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67831
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011