GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Masteruppsatser, Offentlig förvaltning >

Behandling av svåra situationer vid beslutsfattande


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67779

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67779_1.pdf465KbAdobe PDF
View/Open
Title: Behandling av svåra situationer vid beslutsfattande
Authors: Hubjer, Emina
Issue Date: 19-Feb-2021
Degree: Student essay
Keywords: Beslut
Beslutsfattande
Beslutsprocess
Svåra situationer
Färdtjänst
Tillstånd
Lämplighetslogik
Konsekvenslogik
Tjänstemannaroll
Gräsrotsbyråkrat
Abstract: Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur tjänstemän som färdtjänsttillståndshandläggare hanterar svåra situationer vid beslutsfattande samt att tydliggöra processen för allmänheten. Teori: Teorier om lämplighetslogik och konsekvenslogik av March och Olsen (1989), Teori om gräsrotsbyråkrater av Lipsky (2010). Metod: Fallstudie som bygger på semistrukturerade intervjuer. Resultat: Resultatet visar att färdtjänsttillståndshandläggarna uppträder enligt lämplighetslogiken... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67779
Appears in Collections:Masteruppsatser, Offentlig förvaltning

 

 

© Göteborgs universitet 2011