GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap >
Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap) >

SPRING FÖR LIVET! - En kvantitativ studie kring kvinnors trygghet när de motionerar utomhus


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67738

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67738_1.pdf548KbAdobe PDF
View/Open
Title: SPRING FÖR LIVET! - En kvantitativ studie kring kvinnors trygghet när de motionerar utomhus
Authors: Donborn, Felicia
Uddenstig, Agnes
Issue Date: 17-Feb-2021
Degree: Student essay
Keywords: kvinnor
motion
trygghet
otrygghet
rädsla
brott
Abstract: Studiens syfte var att undersöka kvinnors grad av trygghet när de motionerar utomhus, i vilken utsträckning de begränsar sig samt om de använder sig av några eventuella strategier för att öka sin trygghet. Vidare undersöktes även vilka forskningsbaserade åtgärder i stadsplaneringen som skulle kunna få kvinnorna att känna sig mer trygga. Data samlades in med hjälp av en kvantitativ undersökning i form av en anonym enkät som delades på två olika nätforum, Facebook och Instagram. Urvalet besto... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67738
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)

 

 

© Göteborgs universitet 2011